22 STYCZNIA 1863
Wybuch powstania styczniowego
2018-01-19 ARTYKUŁY
Powstanie styczniowe
Powstanie 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.
2018-01-17 ARTYKUŁY
Fotograficzny portret powstańców styczniowych
Partyzancki i konspiracyjny charakter powstania styczniowego, rozpoczętego 22 stycznia 1863 r., wyjątkowo nie sprzyjał tworzeniu  dokumentacji fotograficznej. 
2018-01-10 AKTUALNOŚCI
Nagrody MSZ za najlepszą publikację historyczną rozdane
We wtorek 9 stycznia w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Historycznym Ministra Spraw Zagranicznych, a następnie towarzysząca jej międzynarodowa konferencja pt. „Dyplomacja publiczna i promocja historii Polski za granicą” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
2018-01-09 AKTUALNOŚCI
„Polska a Szkocja. >Polski< portret Karola Edwarda Stuarta”. Prof. Robert I. Frost w Muzeum Historii Polski
2018-01-08 AKTUALNOŚCI
Dwie wizje - wspólna droga: Daszyński i Wojciechowski
Z jednej strony Wojciechowski - królewiacki konspirator i spółdzielca o centrowych poglądach, z drugiej Daszyński - galicyjski trybun i parlamentarzysta, przekonany lewicowiec. Obaj zaczęli swą działalność w ruchu socjalistycznym. Polityczne biografie obu są silnie naznaczone przez bliską relację, a następnie konflikt z Józefem Piłsudskim.
2018-01-04 ARTYKUŁY
Święto Trzech Króli
Dopiero od 2011 roku dzień Święta Trzech Króli jest znowu dniem ustawowo wolnym od pracy. Przestał nim być decyzją Władysława Gomułki, usankcjonowaną przez peerelowski sejm w 1960 roku. Święto Trzech Króli, a bardziej poprawnie Święto Objawienia Pańskiego, jest jednym z najdawniej ustanowionych świąt chrześcijańskich.

EDUKACJA

Lekcje muzealne,

szkolenia dla nauczycieli,

materiały edukacyjne.

EdukacjaZOBACZ WIĘCEJ