Wystawa stała Muzeum Historii Polski - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum Przejdź do sklepu

Wystawa stała (w budowie)

Wystawa stała (w budowie)
Będzie liczyć 7300 m kw. i znajdzie się na niej ok. 3600 muzealiów (w tym ponad 2100 obiektów należących do MHP) oraz ok. 400 kopii lub replik obiektów historycznych. Historia opowiadana będzie za pomocą zróżnicowanych środków: eksponatów, multimediów, scenografii oraz instalacji artystycznych.

Narracyjna wystawa stała

Przedstawi ponadtysiącletnie dzieje państwa i narodu polskiego przy pomocy oryginalnych zabytków oraz scenografii i multimediów. Centralne miejsce zajmie w tej opowieści historia wolności, w tym wielowiekowa historia polskiego parlamentaryzmu, tradycje konstytucyjne, tradycje republikańskie, dzieje walki o zachowanie i odzyskanie niepodległości oraz zmagania z totalitaryzmami.

Prace nad scenariuszem prowadził zespół historyków MHP wspomagany przez wybitnych badaczy z czołowych krajowych ośrodków akademickich. Projekt ekspozycji przygotowało konsorcjum pracowni WWAA oraz Platige Image, zwycięzca międzynarodowego konkursu przeprowadzonego przez Muzeum. Liderami tego zespołu byli Natalia Paszkowska i Boris Kudlička.
Intensywne prace nad przygotowaniem projektu plastyczno-przestrzennego wystawy trwały od listopada 2016 roku. Ostateczny scenariusz wystawy oraz koncepcję scenograficzną jej najważniejszych punktów opracowano w 2017 roku.
Wizualizacja − wystawa stała MHP (galeria Polska Piastów i Jagiellonów) powiększ
Wizualizacja − wystawa stała MHP (galeria Polska Piastów i Jagiellonów)
Projekt WWAA, PLATIGE IMAGE
Wizualizacja - wystawa stała MHP - galeria Dawna Rzeczpospolita - na pierwszym planie - husarz na koniu i fragment Villa Regia powiększ
Wizualizacja - wystawa stała MHP (galeria Dawna Rzeczpospolita).
Projekt WWAA, PLATIGE IMAGE

Ścieżka zwiedzania

Zwiedzający wystawę będą mogli się zapoznać z wartką, pełną dramaturgii i wielowątkową opowieścią, która zostanie ukazana w postaci eksponatów, pochodzących z kolekcji Muzeum (i wypożyczonych od innych instytucji), a także oryginalnej scenografii i instalacjom multimedialnym. Wszystko po to, by stworzyć atrakcyjną przestrzeń doświadczania historii. 

Ścieżka zwiedzania będzie prowadzić przez sześć galerii, w których opowiemy historię kolejnych epok: Polska Piastów i Jagiellonów (od początków państwa do 1573 roku), Dawna Rzeczpospolita (1573–1795), Pod zaborami (1796–1914), Niepodległa (1914–1939), Polska Walcząca (1939–1945), Polacy wobec komunizmu (1945–1990).

Narracja wystawy będzie koncentrować się na trzech wątkach. Są to: wolność, tożsamość i przemiany cywilizacyjne. Każdy z nich uważamy za niezbędny dla zrozumienia polskiego doświadczenia historycznego.

Galeria

1/4

Galeria

1/4