Kalendarium - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum

Kalendarium Historyczne

dzisiaj 01 marca

Wszystkie wydarzenia

Lista elementów

01/03/1634

Kapitulacja Smoleńska przed Władysławem IV


Uroczysta kapitulacja rozpoczęła się o 10 rano na południowym brzegu Dniepru. Przy dźwiękach polskiej muzyki wojska rosyjskie defilowały przed oddziałami polskimi z królem Władysławem IV na czele. Królowi towarzyszyli brat... Czytaj więcej
01/03/1933

Oddanie do użytku magistrali węglowej łączącej Górny Śląsk z Gdynią


II Rzeczypospolita od zarania swego istnienia zmagała się z problemem połączenia trzech odmiennych od siebie sieci kolejowych w jeden spójny system transportowo-logistyczny. O ile trakcje w byłym zaborze pruskim przedstawiały się... Czytaj więcej
01/03/1951

Rocznica egzekucji członków IV Zarządu WiN


1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie władze komunistyczne wykonały wyroki śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Straceni zostali: ppłk Łukasz Ciepliński, mjr Adam Lazarowicz, mjr... Czytaj więcej
01/04/1579

Powstanie uniwersytetu w Wilnie


Uniwersytet Wileński (Universitas Vilnensis) został założony w 1579 r. w wyniku przekształcenia kolegium jezuickiego w Akademię i Uniwersytet Towarzystwa Jezusowego dzięki wsparciu króla Stefana Batorego. Decyzję tę zaakceptował... Czytaj więcej
01/04/1656

Śluby lwowskie Jana Kazimierza


1 kwietnia 1656 r. odbyła się w katedrze lwowskiej uroczysta msza z udziałem króla Jana Kazimierza. Przewodniczył jej nuncjusz papieski Pietro Vidoni. Podczas nabożeństwa król wraz z senatorami złożył uroczyste ślubowanie.... Czytaj więcej
01/04/1848

Ukończenie budowy Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej


4 lipca 1843 roku rząd Królestwa Polskiego powołał Zarząd Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Miał on za zadanie doprowadzenie linii kolejowej z Warszawy do granicy zaboru austriackiego. Z dzisiejszej stacji Sosnowiec Maczki... Czytaj więcej
01/04/1893

Powstanie Ligi Narodowej


Dzieje polskiego ruchu narodowego rozpoczęły się wraz z założeniem w 1887 r. na zamku Hilfikon w Szwajcarii Ligi Polskiej, której głównym twórcą był Zygmunt Miłkowski (Teodor Tomasz Jeż). Była to organizacja stawiająca sobie za cel... Czytaj więcej
01/04/1893

Utworzenie Ligi Narodowej


Narodowa Demokracja była jednym z głównych (obok socjalistów, ruchu ludowego oraz chrześcijańsko społecznego) nurtów w polskim życiu politycznym początku XX stulecia, a także Polski Odrodzonej (1918-1939). Za jego... Czytaj więcej
01/05/1950

Wydanie pierwszego numeru „Sztandaru Młodych”


Pierwsze wydanie pisma było zmienioną wersją numeru próbnego, który został uznany przez Wydział Prasy PZPR za zbyt mało zaangażowany. Po ingerencji władz pismo nabrało charakteru bardziej propagandowego. Na pierwszej stronie... Czytaj więcej
01/05/2004

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej


Polska nawiązała współpracę z EWG (poprzedniczką UE) wkrótce po obaleniu komunizmu. Już we wrześniu 1989 roku nasze władze podpisały pierwszy układ o handlu i współpracy. Ruszył wtedy program PHARE - Poland and... Czytaj więcej