O muzeum - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum

O muzeum

Prowadząc działania wystawiennicze, edukacyjne i naukowe kształtujemy nowoczesną wrażliwość patriotyczną. Przyczyniamy się do kształtowania postaw obywatelskich opartych na znajomości tradycji i otwartości na świat.

Projekty MHP

Wydarzenie Historyczne Roku Konkurs skierowany do organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych promujących historię i kulturę Polski whr.muzhp.pl
Recovering Forgotten History W organizowanych od 2006 roku konferencjach pod hasłem<strong> „Odzyskiwanie zapomnianej historii. Obraz Europy Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich i monografiach"</strong> biorą udział redaktorzy z zachodnich wydawnictw naukowych oraz autorzy prac mających ukazać się w niedługiej przyszłości ich nakładem. W 2023 roku odbyła się XXI edycja konferencji. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Historii Polski. Czytaj więcej
Patriotyzm Jutra Ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności Czytaj więcej
Bazhum - czasopisma pełnotekstowe Bezpłatny dostęp do pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych. Czytaj więcej
Bazhum bibliograficzny Baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Czytaj więcej
Polishhistory.pl Anglojęzyczny portal o wydarzeniach, konferencjach i spotkaniach związanych z polską historią, prezentujący recenzje nowych, ciekawych publikacji dotyczących dziejów państwa i społeczeństwa polskiego Czytaj więcej
Polishfreedom.pl Angielskojęzyczna strona internetowa prezentująca źródła historyczne. Historia Polski od X do XX wieku Czytaj więcej
Projekty dofinansowane 2023 Projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czytaj więcej
Projekty dofinansowane 2022 Projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czytaj więcej