O muzeum - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum Przejdź do sklepu

O muzeum

Prowadząc działania wystawiennicze, edukacyjne i naukowe kształtujemy nowoczesną wrażliwość patriotyczną. Przyczyniamy się do kształtowania postaw obywatelskich opartych na znajomości tradycji i otwartości na świat.

Projekty MHP

Wydarzenie Historyczne Roku

Konkurs skierowany do organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych promujących historię i kulturę Polski

Recovering Forgotten History

W organizowanych od 2006 roku konferencjach pod hasłem<strong> „Odzyskiwanie zapomnianej historii. Obraz Europy Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich i monografiach"</strong> biorą udział redaktorzy z zachodnich wydawnictw naukowych oraz autorzy prac mających ukazać się w niedługiej przyszłości ich nakładem. W 2023 roku odbyła się XXI edycja konferencji. Organizatorem wydarzenia jest Muzeum Historii Polski.

Patriotyzm Jutra

Ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności

Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie współpracy i dialogu polsko-litewskiego, między innymi poprzez budowanie dobrego klimatu współpracy z innymi państwami i narodami regionu.

Bazhum - czasopisma pełnotekstowe

Bezpłatny dostęp do pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych.

Bazhum bibliograficzny

Baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych.

Polishhistory.pl

Anglojęzyczny portal o wydarzeniach, konferencjach i spotkaniach związanych z polską historią, prezentujący recenzje nowych, ciekawych publikacji dotyczących dziejów państwa i społeczeństwa polskiego

Polishfreedom.pl

Angielskojęzyczna strona internetowa prezentująca źródła historyczne. Historia Polski od X do XX wieku

Projekty dofinansowane 2023

Projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekty dofinansowane 2022

Projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.