Młodzieżowa Rada Muzeum - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum Przejdź do sklepu
Młodzieżowa Rada Muzeum
Zespół Młodych, którzy wspierają nas w kształtowaniu muzealnej oferty i tworzą własne projekty dla swoich rówieśników.

Młodzieżowa Rada Muzeum

Celem Młodzieżowej Rady jest wspieranie Muzeum w realizowaniu jego misji ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia, przede wszystkim poprzez współtworzenie oferty odpowiedniej dla rówieśników członków Rady. Swoją działalnością radni będą zachęcać młodzież do aktywnego uczestniczenia w kulturze, życiu publicznym oraz promować nowoczesną wrażliwość patriotyczną wśród młodzieży.

Członkowie Rady

1/4

Regulamin Młodzieżowej Rady MHP