Pas kontuszowy lity, czterostronny - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum Przejdź do sklepu

Pas kontuszowy lity, czterostronny

zdjęcie pasa kontuszowego

Nasza kolekcja

Znaczną część obiektów pozyskaliśmy w celu ich udostępnienia na przygotowywanej wystawie stałej. Inne trafią na organizowane przez nas tematyczne wystawy czasowe. Kolekcję powiększamy o najistotniejsze, najciekawsze i najbardziej reprezentatywne dla polskiej historii eksponaty. Są to wytwory tak kultury materialnej, jak i niematerialnej (historia mówiona). Naszą kolekcję charakteryzuje duża różnorodność oraz szeroka rozpiętość chronologiczna od epoki średniowiecza, aż po czasy współczesne. Zbiory zostały podzielone na szereg kategorii: archiwum, falerystykę, kartografię, numizmatykę, weksylia, naturalia, archeologię, rzemiosło oraz sztukę. O historii naszej kolekcji przeczytasz w O Muzeum.
zdjęcie fragment pasa kontuszowego powiększ
Pas kontuszowy lity, czterostronny
© fot. MHP

Galeria eksponatu

1/4