Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem Muzeum Historii Polski - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum
Przewodnicy
Zapraszamy do skorzystania z oferty zwiedzania z przewodnikiem. Usługa przewodnicka obejmuje zwiedzanie wystawy czasowej „Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski”.

Oferta

Usługa przewodnicka obejmuje zwiedzanie wystawy czasowej „Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski”.

Mamy w ofercie 16 języków zwiedzania: polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, węgierski, chiński, włoski, hiszpański, czeski, holenderski, hebrajski, serbski, turecki, bułgarski, portugalski.

Dowiedz się więcej o wystawie.

Czas zwiedzania: 1 godzina

Rezerwacji należy dokonywać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

W dniu zwiedzania prosimy:
 • przybyć 15 min. wcześniej (szatnia, odbiór tourguidów),
 • zgłosić grupę do punktu informacyjnego/ kasa w holu głównym,
 • odebrać zestawy słuchawkowe przy wejściu na wystawę czasową i tam czekać na przewodnika.

przewodnik oprowadzający po wystawie powiększ
Odwiedź Muzeum Historii Polski
fot. M. Cioch / MHP

Rezerwacje

Oprowadzanie w języku polskim: 250 zł od grupy + bilety wstępu na wystawę czasową. 

Oprowadzanie w języku obcym: 300 zł od grupy + bilety wstępu na wystawę czasową. 

Do 10 listopada 2023 r. cena biletu  wynosi 1 zł.
Aby dokonać rezerwacji prosimy o podanie  w mailu następujących informacji: 
 1. Data wizyty
 2. Preferowana godzina wizyty
 3. Pełna nazw szkoły/ poziom nauczania/ wiek uczniów ( w przypadku grup szkolnych) 
 4. Język zwiedzania
 5. Liczba osób w grupie 
 6. Czy w grupie są osoby ze szczególnymi potrzebami. Jeśli tak, prosimy o wypisanie potrzeb. 
 7. Kontakt do zamawiającego (imię, nazwisko, nr telefonu)
 8. Dane do faktury (jeśli taka będzie potrzebna)
 9. W przypadku zwiedzania wystawy z własnym przewodnikiem prosimy o zgłoszenie grupy do BOP i podanie danych przewodnika (imię i nazwisko +numer certyfikatu).
Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób + przewodnik.

Jeśli grupa liczy więcej osób będzie dzielona na podgrupy. W przypadku podziału każda z grup potrzebuje oddzielnego przewodnika.

W przypadku grup szkolnych na wystawę czasową z przewodnikiem może wejść cała klasa.
Oprowadzanie z przewodnikiem rekomendujemy dla osób dorosłych oraz grup szkolnych od 6 klasy szkoły podstawowej.

Od 15 listopada 2023 r. będzie możliwość skorzystania z oferty lekcji muzealnych dla wszystkich poziomów edukacyjnych.
Grupy od 9 osób oprowadzane są przy użyciu zestawów słuchawkowych. Zestawy udostępniamy nieodpłatnie.

Przewodnik może wejść z grupą na wystawę z własnymi zestawami słuchawkowymi po zgłoszeniu tej informacji do BOP. 

Muzeum udostępnia zestawy słuchawkowe także grupom z własnym przewodnikiem. Zestaw trzeba wcześniej zarezerwować. Opłata za wypożyczenie sprzętu wynosi 100 zł od grupy.

rezerwacja / rezerwacja zwiedzania / rezerwacja / Koordynatorzy / rezerwacja rezerwacja zwiedzania / rezerwacja / Koordynatorzy /