Wystawa online Google Arts & Culture - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum
online

Witold Pilecki
„Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać”

Portret Witolda Pileckiego w mundurze
Wystawa „Witold Pilecki” przygotowana została w ramach projektu Google Arts & Culture. Prezentuje losy współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej i żołnierza Armii Krajowej od urodzenia w 1901 roku, przez działalność konspiracyjną i organizowanie ruchu oporu w KL Auschwitz, aż po skazanie przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci w 1948 r.

Najważniejsze informacje

01. Gdzie?

Google Arts & Culture

Harcerstwo

W Wilnie Witold włączył się bardzo aktywnie w konspiracyjnie działające harcerstwo, które szczególnie akcentowało patriotyczne wychowanie, budując przywiązanie do takich wartości, jak odwaga, braterstwo i honor, ale także ojczyzna i walka o niepodległość. W czasie I wojny światowej Pileccy mieszkali w Hawryłkowie, a w Orle Witold z siostrą kontynuowali naukę. Tam Witold w 1916 roku założył pierwszy zastęp harcerski.
Pierwszy z prawej, szesnastoletni Witold Pilecki, jeden z założycieli drużyny; trzeci z prawej Wacław Giel. powiększ
Członkowie drużyny harcerskiej z Orła n. Oką, pierwszy z prawej, szesnastoletni Witold Pilecki
Muzeum Powstania Warszawskiego
Witold Pilecki w mundurze, na koniu powiększ
Witold Pilecki, podporucznik rezerwy 26. Pułku Ułanów Wielkopolskich, na czele defilady z okazji święta niepodległości, 1926/1938
Zbiory Zofii i Andrzeja Pileckich

Doświadczenie wojskowe zdobyte w okresie walk o granice 1918-1920 Witold Pilecki rozwijał także w okresie II Rzeczypospolitej. W 1926 roku został mianowany podporucznikiem rezerwy 26. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Od 1928 roku brał udział w cyklicznych ćwiczeniach wojskowych pułku ułanów, w których od oceny przeciętnej jego umiejętności, doszedł do oceny bardzo dobrej. W 1932 roku rozpoczął tworzenie konnego przysposobienia wojskowego „Krakus” w powiecie lidzkim.

Powiązane Wystawy

1/4

PowiązaneMateriały