160. Rocznica Powstania Styczniowego - pakiet edukacyjny - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum Przejdź do sklepu

160. Rocznica Powstania Styczniowego - pakiet edukacyjny

czas czytania:
Karty pracy zawierające zadania dotyczące różnych wątków Powstania Styczniowego. Opowiadają o wydarzeniach mających miejsce przed wybuchem Powstania, przebiegu walk, postawach wobec Powstania, symbolach, bohaterach i wreszcie o odbiorze powstania w dwudziestoleciu międzywojennym i dzisiejszej pamięci. Materiały opierają się na tekstach źródłowych i odwołują się do artykułów naukowych lub publicystycznych. Nie brakuje w nich rycin, fotografii i grafik. Krótka forma karty z ćwiczeniami pozwoli nauczycielom wykorzystać ją zarówno do wprowadzenia nowego tematu, jak i powtórzenia wiadomości.
1/4

PowiązaneMateriały