Powstanie styczniowe (1863-1864). Czas walki, marzeń o wolności i niespełnionych nadziei - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum

Powstanie styczniowe (1863-1864). Czas walki, marzeń o wolności i niespełnionych nadziei

czas czytania:
Powstanie styczniowe jako wydarzenie, które w XIX wieku całkowicie zmieniło oblicze ziem polskich znajdujących się pod obcą władzą, posiada niezwykle bogatą historiografię. Wśród licznych opracowań o charakterze naukowym i obszernych monografii wymienić należy zwłaszcza dzieła Franciszki Ramotowskiej czy klasyczną już, monumentalną syntezę autorstwa Stefana Kieniewicza.

Sprawdź w e-sklepie


Sprawdź w e-sklepie MHP>>
1/4