Zapowiedź wydawnicza: Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum
czas czytania:

Zapowiedź wydawnicza: Między obowiązkami, przywilejami
a prawem Rzeczypospolitej
XVI–XVIII wieku.

„Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Elity w państwie polsko-litewskim" pod red. Aleksandry Barwickiej-Makuli, Anny Kalinowskiej, Adama Perłakowskiego, Dariusza Rolnika, Filipa Wolańskiego. Zakres chronologiczny treści artykułów zawiera się pomiędzy czasem panowania Zygmunta II Augusta a dobą napoleońską − między szczytem potęgi państwa a próbą dźwignięcia się z upadku. Z kolei zakres tematyczny monografii poświęconej staropolskiej elitarności można określić trzema słowami: definicje, postrzeganie, praktyka. Wersja drukowana książki ukaże się wkrótce. Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z wersją elektroniczną.

Wprowadzenie do Elit w Nowożytnej Rzeczypospolitej

W polach znaczeniowych terminów „elita urodzenia”, „elita władzy”, „elita wpływów” czy „elita prestiżu” w owych stuleciach mieściły się elity magnacko-szlacheckie, urzędnicze, kościelne, wojskowe oraz nieformalne, nie wyłączając finansowych. Wszystkie one są obiektem zainteresowania autorów zbioru.
okładka książki typograficzna z napisem Elity, który wypełnia wzór z pasów kontuszowych powiększ
Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku (okładka)

Pobierz książkę