Zazdrość, zdrada i wielkie plany - król Jagiełło i król Jadwiga - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum

Zazdrość, zdrada i wielkie plany - król Jagiełło i król Jadwiga

czas czytania:
On zaprawiony w bojach, zapewne niepiśmienny, ona wychowana na jednym z najświetniejszych europejskich dworów. On poganin, ona żarliwa katoliczka. Trudno wyobrazić sobie bardziej niedobrany duet! Ale właśnie to małżeństwo doprowadziło do stworzenia unikalnego w skali światowej projektu, który odcisnął głębokie piętno na historii Polski, Litwy i całego regionu.