Zanim powstała Cytadela Warszawska - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum

Zanim powstała Cytadela Warszawska

czas czytania:
Z roku 1367 pochodzi pierwsza wzmianka o wsi Polikowo, której zabudowania znajdowały się w okolicy dzisiejszego pl. Słonecznego, zaś jej grunty sięgały od Starych Bielan na północy do Nowego Miasta na południu.
1/4