Recenzja „Jan Karski. Jedno życie. Kompletna opowieść. Tom I (1914-1939). Madagaskar” - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum

Recenzja „Jan Karski. Jedno życie. Kompletna opowieść. Tom I (1914-1939). Madagaskar”

czas czytania:
Ciężar wielkich biografii może niekiedy przytłoczyć tych, którzy pragnęliby przelać je na karty książki.

Jeszcze większa odpowiedzialność spoczywa na pisarzach, którym misja spisania wspomnień została powierzona w zaufaniu przez ich przyjaciół będących częścią historii. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy życie jednego człowieka jest tak obfite, że jego doświadczeniami można obdzielić wielu innych.

Rok 2014 był przełomowy dla pamięci o Janie Karskim.
1/4