[podcast] Propaganda III Rzeszy W poszukiwaniu wroga - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum
Propaganda odgrywała kluczową rolę w III Rzeszy. Stworzyła przekonującą opowieść o wielkości narodu niemieckiego zagrożonego przez wiecznych wrogów. Opowieść, w którą wielu Niemców uwierzyło. Rozniecenie nienawiści do Żydów, Rosjan, Polaków, licznych grup społecznych - to wszystko dorobek niemieckich propagandystów.