Nowość wydawnicza: „Wspomnienia” Jana Dębskiego. Część I i II - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum

Nowość wydawnicza „Wspomnienia” Jana Dębskiego. Część I i II

czas czytania:
XX wieku zaczynają się narracją o życiu w podradomskiej wsi Mirzec w ostatniej dekadzie wieku XIX, a kończą opowieścią na temat organizowania polskiej oświaty na przyłączonym do kraju Dolnym Śląsku tuż po drugiej wojnie światowej.

„Wspomnienia” spisane w latach 60. i 70.


Jan Dębski odegrał znaczącą rolę w polskiej polityce, szczególnie w pierwszej dekadzie niepodległości, lecz nigdy nie należał do postaci pierwszego planu, Jego długie życie przypadło na kilka epok historycznych, Był wybitnym posłem, wicemarszałkiem sejmu.

Tekst portretuje środowiska, do których autor należał: m.in, belgijską Polonię, inteligencję Radomia czasu pierwszej wojny światowej i Chełma w 1918 roku, warszawską i europejską elitę polityczną dwudziestolecia, Szczególną wartość mają informacje o pracach parlamentu w latach 1919–30.

powiększ
Jan Dębski
Materiały pochodzące z domeny publicznej