Master Game - Wojciech Roszkowski - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum

Master Game - Wojciech Roszkowski

czas czytania:
Józef Piłsudski zasługuje na uznanie za zręczność w zarządzaniu polskimi interesami podczas I wojny światowej i tuż po niej. Celem książki jest przybliżenie wyjątkowej roli, jaką pełnił podczas przełomowych miesięcy od listopada 1918 do lutego 1919 roku.

O czym jest książka?


Biegłość Piłsudskiego w jednoczesnym tłumieniu bolszewickiej rewolucji, godzeniu zwaśnionych frakcji politycznych oraz zdobywaniu międzynarodowego uznania dla Polski wśród zwycięskich państw ententy osiągnęła moment kulminacyjny podczas pierwszych wyborów parlamentarnych w drugiej połowie stycznia 1919 oraz w lutym 1919, kiedy zgromadził się wyłoniony w nich Sejm Ustawodawczy, Piłsudski musiał ciągle wybierać między większym a mniejszym złem – rewolucyjną lewicą a nacjonalistami, państwami centralnymi a ententą – a mimo to poprowadził Polskę ku relatywnemu spokojowi i stabilności, Ostatecznie nastały one wraz ze schyłkiem wojny polsko-bolszewickiej w 1921 oraz końcem inflacji w 1924 roku.
powiększ
Józef Piłsudski
Materiały pochodzące z domeny publicznej