Kurier Jan Karski – w 10. rocznicę śmierci - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum

Kurier Jan Karski – w 10. rocznicę śmierci

czas czytania:
Pobyt w Izbicy Lubelskiej był ostatnim zadaniem emisariusza, wykonanym zresztą z własnej inicjatywy, bez wiedzy i zgody przełożonych. W Warszawie czekały na niego przygotowane do przewiezienia dokumenty w postaci mikrofilmów, wśród nich sporządzony w Biurze Informacji i Propagandy raport o sytuacji Żydów w Polsce, a także osobisty list przywódców żydowskich w kraju do Szmula Zygelbojma w Londynie.
1/4