Nagrody Forum Polska-Litwa wręczone! - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum Przejdź do sklepu
czas czytania:

Nagrody Forum Polska-Litwa wręczone!

statuetki nagród forum Polska-Litwa
6 października 2023 r. w wileńskim ratuszu, w ramach międzynarodowego Forum „Lubelska Czwórka” odbyła się uroczystość wręczenia wspólnych Nagród Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa i partnerskiego Forum Litwa-Polska im. Jerzego Giedroycia. W czasie uroczystości uhonorowanych zostało czterech laureatów.

Za aktywność na rzecz ochrony zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki im. B.G. Woźnickiego w związku z agresją Rosji w Ukrainie oraz za budowanie pozytywnych ukraińsko-polskich i ukraińsko-litewskich relacji, Kapituła przyznała Nagrodę Forum panu Tarasowi Woźniakowi, dyrektorowi Lwowskiej Galerii Sztuki. Laudację na cześć Laureata przygotował prezes polskiego Forum, dr Adolf Juzwenko, a w jego imieniu odczytał ją dr Łukasz Kamiński.
Dyrektor Ossolineum dr Łukasz Kamiński, na ekranie Taras Woźniak, dyrektor Lwowskiej Galerii Sztuki powiększ
Dyrektor Ossolineum dr Łukasz Kamiński, na ekranie Taras Woźniak, dyrektor Lwowskiej Galerii Sztuki
Fot. Gintarė Grigėnaitė
powiększ
Attaché kulturalna Ambasady Republiki Litewskiej w Polsce Rasa Rimickaitė

W czasie uroczystości zostały również wręczone Nagrody przyznane niezależnie przez oba stowarzyszenia. Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa swoją Nagrodą uhonorowało panią Rasę Rimickaitė, attaché kulturalną Ambasady Republiki Litewskiej w Polsce, za wieloletnią działalność na rzecz współpracy kulturalnej oraz budowania pozytywnych relacji pomiędzy Polską i Litwą oraz pozytywnego wizerunku obu państw w opinii publicznej. Laudację na cześć Laureatki przygotowała prof. Anna Nasiłowska, która podkreśliła jej wielkie umiejętności i niezaprzeczalne sukcesy w sztuce budowania mostów między kulturami. Dr Joanna Tabor, która odczytała laudację w imieniu Autorki, dodała od siebie, że Rasa Rimickaitė „jak prawdziwy wizjoner myśli o przyszłości, troszczy się, by te kulturowe mosty były naprawdę mocne i by przetrwały nawet w dobie historycznych zawirowań”.

Galeria

1/4