IX ZJAZD MUZEÓW REJESTROWANYCH - Muzeum Historii Polski w Warszawie SKIP_TO
Wizyta w muzeum Przejdź do sklepu
czas czytania:

IX ZJAZD MUZEÓW REJESTROWANYCH

Dobiega końca 3-letnia kadencja Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej ukonstytuowanej zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania członków Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W związku z koniecznością wyboru 11 członków Rady na kolejną kadencję dnia 13 marca  br. o godz. 10.00 w Muzeum Historii Polski w Warszawie odbędzie się zjazd przedstawicieli muzeów rejestrowanych. Jest on zorganizowany w myśl rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej, sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego (Dz. U. z 2017 r., poz. 494 oraz Dz. U. z 2020 r., poz. 2177). 

Pozostałych 10 członków Rady, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r., poz. 385), wskaże minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast Muzeum Historii Polski jest współorganizatorem tegorocznego zjazdu.