Kalendarium - Polish History Museum in Warsaw SKIP_TO
Visit Przejdź do sklepu

Kalendarium Historical

today 16 July

All events

16/07/1922

Podpisanie w Katowicach aktu przyłączenia części Górnego Śląska do Polski


Po niemal 600 latach część Górnego Śląska 16 lipca 1922 roku powraca do Polski. W 1348 roku nastąpiła inkorporacja Śląska do Korony Królestwa Czech, następnie w 1526 znalazł się on pod panowaniem monarchii... Read more
16/07/1928

Urodził się Andrzej Zawada, himalaista


Andrzej Zawada (wł. Maria Andrzej) urodził się w Olsztynie 16 lipca 1928 r. jako syn polskiego konsula w Prusach Wschodnich. Studiował fizykę i geofizykę we Wrocławiu, a potem w Warszawie, po czym w 1955 r. rozpoczął pracę w Instytucie... Read more
16/07/1997

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski podpisał tekst konstytucji


Prace nad tym najważniejszym aktem prawnym RP trwały od roku 1989 i wynikały z konieczności stworzenia nowego podstawowego dokumentu państwowego, dopasowanego do sytuacji, w jakiej znalazła się Polska w efekcie zmian zapoczątkowanych pod... Read more
16/08/1264

Przywilej dla Żydów wielkopolskich księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego


Przywilej kaliski gwarantował ludności żydowskiej w Wielkopolsce swobodę działalności gospodarczej oraz osiedlania się, zapewniał bezpieczeństwo życia i mienia. Zostali oni wyjęci spod sądownictwa miejskiego. Władzę zwierzchnią i... Read more
16/08/1919

Pierwsze Powstanie Śląskie


Pierwsze Powstanie Śląskie było – według historycznych opracowań - spontanicznym zrywem polskiej ludności, którego celem miało być przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Upadło po 10 dniach, przygotowując jednak... Read more
16/08/1938

Rozwiązanie Komunistycznej Partii Polski (KPP)


16 XII 1918 r. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) oraz PPS-Lewica łączą się i przyjmują nazwę Komunistycznej Partii Robotniczej Polski - KPRP. Jako organizacja z założenia antypaństwowa, została ona... Read more
16/09/1658

Unia hadziacka


Powstanie Bohdana Chmielnickiego, które wybuchło w 1648 r., stanowiło kulminację konfliktu między spolszczoną szlachtą a Kozakami - grupą powstałą na południowo-wschodnich kresach po licznych i krwawych najazdach tatarskich. W... Read more
16/09/1668

Abdykacja Jana Kazimierza Wazy


Po długoletniej wojnie ze Szwecją w latach 1655-1660 r. stan wewnętrzny Rzeczypospolitej nie przedstawiał się dobrze. Wyniszczony wojną kraj trzeba było odbudować, ale nowych konfliktów, w tym również wewnętrznych, nie udało... Read more
16/09/1988

Początek rozmów w Magdalence


Pomysł zorganizowania dwustronnych rozmów między władzami komunistycznymi a opozycją pochodzi z połowy lat osiemdziesiątych. Bardziej konkretnie zaczęto zastanawiać się nad tym dopiero w 1988 r., po prywatnym spotkaniu Lecha Wałęsy... Read more
16/10/1384

Koronacja Jadwigi Andegaweńskiej na króla Polski


Kiedy po długich sporach szlachty polskiej z królową węgierską, Elżbietą Bośniaczką, Jadwiga Andegaweńska przybyła do Polski i została koronowana przez arcybiskupa Bodzantę, miała około dziesięciu lat. Późniejsza... Read more