Kalendarium - Polish History Museum in Warsaw SKIP_TO
Visit

Kalendarium Historical

today 04 October

All events

List of items

04/10/1582

Wprowadzenie w Polsce kalendarza gregoriańskiego


W 1582 papież Grzegorz XIII wprowadził zmianę w kalendarzu, w wyniku której bezpośrednio po 4 października nastąpił 15 października. W ten sposób weszła w życie reforma kalendarza, który od imienia Ojca Świętego... Read more
04/11/1794

Rzeź Pragi


W chwili klęski pod Maciejowicami i wzięcia naczelnika Kościuszki do niewoli sytuacja Warszawy stała się krytyczna. Wykorzystał to generał Suworow, który rozkazał szybkim marszem podejść do stolicy od strony Pragi. Rosjanie dotarli... Read more
04/11/1844

Otwarcie Akademii Technicznej we Lwowie


We Lwowie uczelni technicznej brakowało od 1825 r., kiedy szkoła średnia, utworzona po przekształceniu powołanej w 1817 r. sześcioletniej szkoły realnej, zmieniła profil na humanistyczny. W 1835 r. założono wprawdzie Akademię... Read more
04/12/1926

Zjazd inauguracyjny OWP


Obóz Wielkiej Polski, jedna z najważniejszych polskich organizacji narodowych w II Rzeczypospolitej, został powołany podczas zjazdu organizacji prawicowych w Poznaniu 4 grudnia 1926 roku. Inicjatorami jego powstania byli działacze... Read more
04/12/1942

Utworzenie Rady Pomocy Żydom


Genezy powstania tej organizacji należy doszukiwać się w publicznym apelu wystosowanym przez Zofię Kossak-Szczucką. 11 sierpnia 1942 r., kilka tygodni po rozpoczęciu wielkiej akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim, ukazał się w nakładzie... Read more
05/01/1818

Zmarł Marcello Bacciarelli


Urodzony w 1731 r. w Rzymie, Marcello Bacciarelli był włoskim malarzem działającym na dworze Stanisława Augusta. Pierwszych nauk artystycznych udzielał mu w Rzymie późnobarokowy malarz Marco Benefiale. W 1750 r. Bacciarelli przyjechał... Read more
05/01/1860

Pierwszy polski znaczek pocztowy


W 1815 roku, po powołaniu do życia Królestwa Polskiego, utworzono jego pocztę. Instytucja ta kontynuowała zadania i tradycje gruntownie zreformowanej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego poczty Rzeczypospolitej. Poczta... Read more
05/01/1866

Obowiązek nauki rosyjskiego w gimnazjach Królestwa Polskiego


Rusyfikacja szkolnictwa była jednym z elementów polityki represyjnej Rosji wobec Polaków po zdławieniu powstania styczniowego. Pierwszym krokiem był zakaz używania języka polskiego w całej administracji. Na samym początku miało... Read more
05/02/1831

Wkroczenie armii rosyjskiej pod dowództwem Dybicza do Królestwa Polskiego


Tego dnia 115 tysięcy rosyjskich żołnierzy wspieranych przez 336 dział przekraczoczywszy granicę Królestwa Polskiego rozpoczęło marsz ku Warszawie. Armię prowadził feldmarszałek Iwan Dybicz, wsławiony w kampanii bałkańskiej,... Read more
05/03/1519

Statut ormiański


Ormianie byli jednym z wielu narodów, które w epoce nowożytnej zamieszkiwały ziemie Rzeczypospolitej. Przybywali oni na Ruś Kijowską już od końca XIII w., początkowo pod naporem Turków seldżuckich, a potem w następstwie... Read more