KOSZYK PUSTY
0,00 PLN

SKLEP

POWRÓT DO LISTY PRODUKTÓW
Jak powstało Pomorze? Studium tworzenia państwowości we wczesnym średniowieczu
Marian Rębkowski
Książki
Dostępność produktu: produkt dostępny
57,00 PLN (54,29 PLN netto)
Ilość: + -
DODAJ DO KOSZYKA

W książce podjęto problem genezy Księstwa Pomorskiego oraz przedstawiono proces jego powstania. Podstawą analizy były przede wszystkim źródła archeologiczne, które ukazują zjawisko centralizacji władzy. Zostały one zestawione z nielicznymi zachowanymi przekazami pisanymi, dzięki czemu udało się stworzyć fascynujący obraz procesu zmian społeczno-gospodarczych i politycznych, który rozpoczął się na Pomorzy w okresie od ostatnich dziesięcioleci X wieku do połowy XI wieku. W tym czasie zniknęła większość starych grodów, a pozostałe, które przetrwały, stały się siedzibami scentralizowanej władzy.

Autor ukazuje, że powstanie zupełnie nowej organizacji przestrzeni społecznej, wraz z zachodzącymi wówczas zmianami kulturowymi, można uznać za przejaw tworzenia się nowych systemów władzy, nowego typu organizacji społecznej, a być może także nowych systemów wartości. Tak więc proces związany z kształtowaniem się państwowości na Pomorzu należy datować na czas kryzysu i upadku władzy monarchicznej w Polsce z jednej strony, a świt epoki wikingów z drugiej.

Jednak dopiero w latach siedemdziesiątych XI wieku w Księstwie Pomorskim doszło do ostatecznego utrwalenia się rozwiązań ustrojowych charakterystycznych dla wczesnośredniowiecznego panowania monarchicznego w łacińskiej Europie.

Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Historii Polski w Warszawie

Warszawa 2020

ISBN: 978-83-66463-38-7