KOSZYK PUSTY
0,00 PLN

SKLEP

POWRÓT DO LISTY PRODUKTÓW
Historie Polski w XIX wieku - Tom 2 i 3
Wydawnictwo DiG, Muzeum Historii Polski
Książki
Dostępność produktu: produkt niedostępny
94,50 PLN (90,00 PLN netto)
Ilość: + -
DODAJ DO KOSZYKA

Czterotomowe „Historie Polski w XIX wieku” to wspólne dzieło 14 polskich historyków – autorów poszczególnych części książki oraz prof. Andrzeja Nowaka, redaktora tej nowej syntezy dziewiętnastowiecznej historii Polski i Polaków. W odróżnieniu od innych podobnych wydawnictw książka ta w tytule używa liczby mnogiej – „historie”, a nie „historia”. Rozwiązanie to dobrze oddaje charakter książki, w której na równych prawach spotykają się różne sposoby opowiadania o przeszłości. Czytelnik może zapoznać się zarówno z historią polityczną, jak i społeczną czy ekonomiczną. Wiele miejsca poświęcono kulturze, cywilizacji, religiom i religijności oraz historii narodów zamieszkujących ziemie dawnej Rzeczpospolitej.

Historie Polski w XIX wieku. Historie polityczne
Tom II:  Małgorzata Karpińska, Stanisław Wiech, Tomasz Gąsowski, Grzegorz Kucharczyk
Tom III: Stanisław Wiech, Tomasz Gąsowski
wydawca: Wydawnictwo DiG, Muzeum Historii Polski
rok wydania: 2013
ISBN tom II 978-83-7181-784-7
ISBN tom III 978-83-7181-791-5

Spis treści tom II:

Ziemie polskie po trzecim rozbiorze. Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie i zabór rosyjski — do 1831 roku | Małgorzata Karpińska
Emigracja i Legiony
Królestwo Kongresowe
Powstanie listopadowe
Bibliografia

Królestwo i ziemie zabrane 1831–1855 | Stanisław Wiech
Noc paskiewiczowska
Depolonizacja ziem zabranych
Ruch konspiracyjny i spiskowy
Schyłek panowania Mikołaja I
Bibliografia

Dzieje Galicji 1772–1914 | Tomasz Gąsowski
Rabacja
Ugoda
Piemont
Bibliografia

Zabory — „problem polski” w Prusach (na własne życzenie) | Grzegorz Kucharczyk
Bibliografia

 

Spis treści tom III:

Królestwo i zabór rosyjski w latach 1856–1914 |
Stanisław Wiech
Odwilż posewastopolska
Między ugodą a konfrontacją
Powstanie styczniowe
Lata reakcji i represji
Nowe siły i obozy polityczne przełomu XIX i XX wieku
Rewolucja 1905–1907
U progu pierwszej wojny światowej
Bibliografia

Ziemie polskie w latach wielkiej wojny | Tomasz Gąsowski
W oczekiwaniu na wybuch
Wojny rok pierwszy (sierpień 1914–wrzesień 1915)
Ziemie polskie pod rządami państw centralnych
Wojny rok ostatni
Bibliografia