SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Czy rozwiązania przyjęte w sferze gospodarki w pierwszych latach PRL, takie jak reforma bitwa o handel, nacjonalizacja przemysłu, plan trzyletni uważasz za udane?

27%
Nie, własność prywatna jest podstawą wolności obywatelskiej.
15%
Nie, model gospodarki planowej był mniej efektywny od rynkowego.
42%
Część z tych działań była konieczna po wojnie, lecz podejmowane bez szacunku dla praw człowieka miały fatalne skutki.
15%
Tak, rozwiązania gospodarki centralnie planowanej pozwoliły szybko uprzemysłowić rolniczy kraj i podnieść jakość życia ludzi.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach