SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Które z wydarzeń w historii Polski najlepiej nadawałyby się na kanwę nowego wysokobudżetowego serialu historycznego?

10%
Romans Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny
14%
Pierwsze wolne elekcje, panowanie Henryka Walezego i Stefana Batorego
38%
Wojny Rzeczpospolitej z początków XVII wieku (Kircholm, Kłuszyn, Cecora)
38%
Uchwalenie i wojna w obronie Konstytucji 3 Maja

Wyniki głosowania w poprzednich sondach