SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Czy Pana/Pani zdaniem Polska uczestniczyła w Układzie Warszawskim bo:

45%
Była częścią zewnętrznego imperium sowieckiego
4%
Układ warszawski chronił nas przed rewizjonizmem niemieckim
45%
Nie mieliśmy innego wyjścia
6%
Było to korzystne dla bezpieczeństwa naszego kraju

Wyniki głosowania w poprzednich sondach