SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

W kwietniu 1947 roku władze PRL podjęły decyzje o tzw. Bitwie o handel. Czy uważasz, że przejęcie kontroli przez państwo nad handlem skutkowało raczej:

52%
Negatywnie - pogorszeniem poziomu dostępności i jakości towarów.
10%
Pozytywnie - obniżeniem zbyt wysokich cen.
38%
Jakość życia przecięntych ludzi się nie zmieniła, lecz państwo rozszerzyło zakres swej władzy.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach