SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Czy wziąłbyś/wzięłabyś udział w powstaniu styczniowym?

43%
Oczywiście, o niepodległość własnego narodu należy walczyć zbrojnie!
20%
Uważam, że powstanie nie miało sensu, ale bycie Polakiem zobowiązuje do solidarności w takiej chwili.
36%
Nie, pozostając przy życiu znacznie lepiej mogę się przysłużyć swojemu narodowi.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach