SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Jakie znaczenie miały wydarzenia marca 1968 r. dla historii Polski?

19%
W wyniku studenckich protestów ukształtowała się grupa przywódców późniejszej opozycji antykomunistycznej.
28%
Był to początek końca popularności Władysława Gomułki.
33%
Władza odwołała się do antysemityzmu, co skłoniło do emigracji wiele osób pochodzenia żydowskiego.
20%
To były międzyfrakcyjne walki wewnątrz partii, które nie miały większego znaczenia dla społeczeństwa.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach