SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Co sądzisz o Sejmie Niemym odbytym 1 lutego 1717 roku?

43%
Ustanawiał on zależność Rzeczypospolitej od Rosji.
27%
Był to pierwszy krok na drodze do zreformowania państwa.
31%
Był to kolejny z aktów "wojny" między królem a szlachtą, wnosił on tyle samo złego (zależność od Rosji), co dobrego (reforma podatków).

Wyniki głosowania w poprzednich sondach