SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Jak oceniasz konfederację barską?

14%
Był to bunt konserwatywnej części społeczeństwa przeciwko oświeceniowym reformom zapoczątkowanym na sejmie konwokacyjnym w 1764 roku.
41%
To pierwsze polskie powstanie narodowe skierowane przeciwko wszechwładzy rosyjskiego ambasadora w Warszawie i rządom króla uległego Rosji.
5%
Konfederacja była przede wszystkim ruchem religijnym, broniącym dominujacej roli katolików w państwie.
39%
Konfederacja była ruchem sfrustrowanej szlachty, tracącej dominującą rolę ekonomiczną i polityczną w państwie, bez jasno sprecyzowanych celów politycznych.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach