SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Jak oceniasz polską politykę zagraniczną sprzed września 1939 roku?

19%
Polska przystąpiła do sojuszu uważanego za najsilniejszy. To nie wina dyplomatów, że wojna przybrała tak fatalny obrót.
0%
Należało zgodzić się na udział ZSRR w sojuszu i wkroczenie Armii Czerwonej do Polski, ryzykując utratę Kresów i przemianę w republikę radziecką.
42%
Należało zawrzeć sojusz z hitlerowską Rzeszą, nawet za cenę stosunku wasalnego, eksterminacji polskich Żydów i utraty wybrzeża oraz ziem zachodnich.
38%
Polityka równego dystansu wobec obydwu totalitarnych sąsiadów doprowadziła do katastrofy, ale każda inna opcja byłaby jeszcze gorsza.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach