SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Czyja polityka, jeśli chodzi o sprawę polską, była najwłaściwsza w okresie poprzedzającym powstanie styczniowe?

23%
Białych
38%
Czerwonych
8%
Margrabiego Aleksandra Wielopolskiego
8%
Rosjan
23%
Żadnego z wymienionych

Wyniki głosowania w poprzednich sondach