SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Jak oceniasz wybuch Powstania Listopadowego?

37%
Miało szansę powodzenia, lecz słabe dowodzenie i niewielkie poparcie ze strony szerszych mas społeczeństwa pogrzebały nadzieje na zwycięstwo.
25%
Był to niepotrzebny zryw, który doprowadził do ograniczenia autonomii Królestwa Polskiego.
38%
Wpisywało się w duch ówczesnych czasów romantycznej walki sił "wolności" z autokracją (powstanie w Grecji, powstanie dekabrystów, rewolucja lipcowa); jego wybuch był nieunikniony.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach