SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Urodzona 215 lat temu Emilia Plater, uczestniczka powstania listopadowego w randze kapitana, już w XIX w. zyskała miano narodowej bohaterki, sławiona nie tylko przez polskich romantyków (np. Adam Mickiewicz, „Śmierć pułkownika”), ale i przez autorów spoza Polski. W XX w. stała się patronką szkół, jednostek wojskowych, trafiła na polskie banknoty. Która z poniższych opinii wydaje Ci się słuszna?

50%
Emilia Plater nie odegrała znaczącej roli w powstaniu listopadowym. Tym, co wyniosło ją na piedestał, była śmierć i stworzona potem legenda.
50%
Korzystając ze wsparcia krewnych, Plater sformowała liczący kilkaset osób oddział partyzancki, którym dowodziła aż do początku lipca. Nie godząc się z decyzją gen. Dezyderego Chłapowskiego, by złożyć broń i przekroczyć granicę z Prusami, postanowiła przedostać się do Królestwa Polskiego, na tereny kontrolowane przez powstańców. Nie wytrzymała jednak trudów drogi i zmarła w grudniu 1831 r. W ogólnym rozrachunku jej rola w historii militarnej powstania na Litwie była istotna.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach