SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

230 lat temu, 3 maja 1791 roku, uchwalono Konstytucję 3 Maja. Które z poniższych twierdzeń wydaje Ci się słuszne:

36%
konstytucja została uchwalona w drodze swoistego zamachu stanu. Konieczność wyznaczenia specjalnej sesji w dniu 3 maja dla poddania tekstu pod głosowanie dowodzi, że zawarte w ustawie zasady nie były popularne wśród szlachty
64%
niezależnie od sposobu, w jaki uchwalono konstytucję, cieszyła się ona społecznym poparciem, o czym świadczą uchwały sejmików z lutego 1792 roku, które w przygniatającej większości (90% sejmików) konstytucję poparły

Wyniki głosowania w poprzednich sondach