SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

17 marca 1921 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił konstytucję marcową (weszła w życie w grudniu 1922 i obowiązywała do 1935 r.). Co sądzisz?

44%
Konstytucja marcowa napisana przez niechętną Piłsudskiemu większość sejmową została pomyślana jako przeciwwaga dla autorytetu Marszałka. Nie sprawdziła się z uwagi na niestabilność polskiej sceny politycznej w latach 20.
56%
Konstytucja marcowa funkcjonowała całkiem sprawnie, o czym świadczy duży dorobek ustawodawczy sejmu I kadencji (1922-1928). Jej osłabienie po przewrocie majowym, a potem zastąpienie konstytucją kwietniową było efektem narastających w całej Europie Środkowej tendencji ku rządom autorytarnym.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach