SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

W listopadzie 1335 r. król Polski Kazimierz Wielki, król Czech Jan Luksemburski i król Węgier Karol Robert Andegaweński spotkali się na zamku w Wyszehradzie w celu normalizacji stosunków polsko-czeskich i przeprowadzenia arbitrażu między Polską a Zakonem Krzyżackim w kwestii przynależności państwowej Pomorza i Kujaw. Jak oceniasz to wydarzenie:

14%
zjazd był błędem, bo niepotrzebnie odciągnął uwagę Kazimierza Wielkiego od możliwości rozstrzygnięcia zbrojnego konfliktu z Zakonem Krzyżackim
72%
zjazd był dobrym posunięciem, bo zainicjował poprawę stosunków polsko-czeskich i rozbił sojusz czesko-krzyżacki
14%
zjazd był błędem politycznym, bo doprowadził do sukcesji Andegawenów na tronie polskim

Wyniki głosowania w poprzednich sondach