SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

12 października 1920 roku delegacja polska i bolszewicka zawarły zawieszenie broni kończące walki na froncie. Którego z wymienionych poniżej generałów uznasz za najbardziej zasłużonego dla strony polskiej w całym konflikcie z Rosją Sowiecką:

5%
gen. Edward Śmigły-Rydz, dowódca Frontu Środkowego w sierpniu 1920 r.
11%
gen. Władysław Sikorski, dowódca 5 Armii w bitwie warszawskiej
11%
gen. Lucjan Żeligowski, dowódca 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej
11%
gen. Józef Haller, generalny inspektor Armii Ochotniczej
63%
gen. Tadeusz Rozwadowski, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Wyniki głosowania w poprzednich sondach