SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

1 września mija kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Które wydarzenie je poprzedzające uznaje Pani/Pan za takie po którym konflikt był już nieuchronny?

28%
15 marca 1939 r. Niemcy po zajęciu całej Czechosłowacji i złamaniu porozumień układu monachijskiego
32%
23 sierpnia 1939 r. gdy III Rzesza i ZSRR podpisały pakt o nieagresji zwany układem Ribbentrop – Mołotow, wraz z tzw. tajnym protokołem dotyczącym podziału stref wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej
12%
31 marca 1939 r. gdy premier Neville Chamberlain ogłosił jednostronne brytyjskie gwarancje polskiej niepodległości w razie ewentualnej agresji
28%
5 maja 1939 r. gdy w polskim parlamencie szef dyplomacji Józef Beck odrzucił niemieckie żądania ws. Gdańska i eksterytorialnego korytarza nawet za cenę konfliktu zbrojnego

Wyniki głosowania w poprzednich sondach