SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

9 kwietnia 1241 roku w bitwie pod Legnicą poległ książę śląski Henryk Pobożny. Jego śmierć oznaczała koniec potęgi monarchii Henryków Śląskich, której twórcą był ojciec Henryka Pobożnego, Henryk Brodaty (ok. 1165-1238). Która z poniższych opinii wydaje Ci się słuszna?

44%
Bitwa pod Legnicą zmieniła bieg dziejów Polski. Gdyby Henryk Pobożny nie poległ w bitwie, to zapewne kontynuowałby rywalizację o tron krakowski z księciem mazowieckim Konradem, zdołał zająć Kraków i zjednoczyć ziemie polskie.
56%
Szanse na zjednoczenie ziem polskich pod berłem książąt śląskich były niewielkie. Henryk Pobożny zmagał się z książętami wielkopolskimi, znajdował się w konflikcie z arcybiskupem gnieźnieńskim Pełką, Brandenburgią i książętami Opola oraz Sandomierza. Nawet gdyby ocalał w czasie bitwy pod Legnicą, to jego szanse na ustabilizowanie władzy nad Krakowem były nikłe.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach