SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

1 kwietnia 1548 roku zmarł król Polski i Wielki Książę Litewski Zygmunt I Stary. Która z poniższych opinii wydaje Ci się słuszna?

15%
Zygmunt Stary był słabym władcą: nie wykazał się dostateczną skutecznością, ulegał woli swej małżonki Bony, nie wykazał się konsekwencją i nie doprowadził do końca konfliktu z Zakonem Krzyżackim, godząc się na połowiczne rozwiązanie, jakim był hołd pruski (10 kwietnia 1525).
85%
Zygmunt Stary był wybitnym władcą: podjął szereg kroków mających poprawić system finansów publicznych, utrzymał pokój religijnych w kraju, patronował sztuce renesansowej (m.in. przebudowa Wawelu). Choć Zakon Krzyżacki nie został za jego rządów całkowicie pokonany, to jednak po konwersji Fryderyka Hohenzollerna na luteranizm i zawarciu układu lennego, Prusy Książęce znalazły się w całkowitej zależności od Polski.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach