SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Wojna obronna Polski w 1939 r. zakończyła się szybką klęską, która była szokiem dla społeczeństwa polskiego. U jej źródeł legło:

11%
Późne opracowanie planu wojny z Niemcami i oparte na błędnym założeniu rozmieszczenie wojsk wzdłuż granic państwa. Lepszym rozwiązaniem byłoby skrócenie frontu i obrona na linii Wisły.
23%
Obrona na linii Wisły nie wchodziła w grę, bo Niemcy mogły zagarnąć bez oporu ziemie zachodnie, a potem skłonić Zachód do zawarcia pokoju lub przynajmniej zawieszenia broni. Prawdziwym źródłem klęski była przestarzała struktura armii z nadmiernie rozbudowaną kawalerią, przestarzałym lotnictwem, zawodną siecią łączności strategicznej, niedostatecznym wyposażeniem armii w pojazdy mechaniczne i artylerię.
43%
Klęska była nieunikniona po tym, jak Niemcy zawarły układ z ZSRR (traktat Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. wraz z tajnym załącznikiem).
23%
Klęska spowodowana była głównie biernością zachodnich sojuszników Polski – Francji i Wielkiej Brytanii.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach