SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

W połowie sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się bitwa, która odwróciła przebieg wojny polsko-bolszewickiej. Do dziś badacze spierają się o to, kto był autorem planu operacji i faktycznym dowódcą w tym starciu. Która z poniższych opinii wydacie Ci się najbardziej przekonująca:

21%
Zwycięstwo w bitwie warszawskiej było dziełem szefa sztabu gen. Tadeusza Rozwadowskiego, którego podpisy figurują pod rozkazami operacyjnymi. Przez cały okres bitwy gen. Rozwadowski przebywał w Warszawie, podczas gdy marszałek Piłsudski osobiście dowodził uderzeniem znad Wieprza.
21%
Zwycięstwo w bitwie warszawskiej było dziełem marszałka Józefa Piłsudskiego, który jako naczelny wódz ponosił pełną odpowiedzialność za przyjęte działania, a cały spór o autorstwo zwycięstwa jest przejawem rywalizacji politycznej w Polsce i niechęci jaką Piłsudski budził wśród swych politycznych przeciwników.
59%
Autorem zwycięstwa w bitwie warszawskiej był i Piłsudski i Rozwadowski. Sukcesy tego typu są przeważnie działem zbiorowym. Należy też dodać, że wielką rolę odegrali polscy kryptolodzy na czele z porucznikiem Janem Kowalewski.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach