SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

1 lipca 1569 r. ustanowiono na sesji sejmu walnego w Lublinie unię Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwaną potocznie Unią Lubelską. Unia przetrwała do końca XVIII stulecia, stając się w ten sposób jednym z najtrwalszych tego typu związków w dziejach Europy. Co, Twoim zdaniem, zdecydowało o jej trwałości.

39%
Pozostawienie odrębności administracji i prawa w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim pozwoliło szlachcie obu państw zachować własną identyfikację i tożsamość. Dzięki temu związek obu państw nie miał znaczących przeciwników wśród elit Rzeczypospolitej.
61%
Połączenie potencjałów Korony i Litwy stworzyło potęgę militarną, której nie były w stanie skruszyć państwa ościenne.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach