SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

4 czerwca 1989 r. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu PRL. Kilka miesięcy później – 28 października – aktorka Joanna Szczepkowska w czasie wywiadu w Dzienniku Telewizyjnym powiedziała: „Proszę Państwa. 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm”. Czy z perspektywy 30 lat, które minęły od tych wydarzeń:

42%
Podzielasz pogląd Joanny Szczepkowskiej i uważasz dzień 4 czerwca 1989 r. za przełomowy w dziejach Polski w drugiej połowie XX wieku.
42%
Nie podzielasz poglądu Joanny Szczepkowskiej, bowiem pierwsze w pełni wolne wybory miały miejsce w październiku 1991 r.
15%
Podzielasz pogląd Joanny Szczepkowskiej, z zastrzeżeniem, że kluczowe znaczenie miało utworzenie 12 września 1989 rządu Tadeusza Mazowieckiego. Nie byłoby to możliwe bez poparcia go przez dotychczasowych sojuszników PZPR, czyli Zjednoczonego Stronnictwo Ludowe (ZSL) i Stronnictwo Demokratyczne (SD), a stronnictwa te zdecydowały się na to pod wpływem wyrażonego w wyborach 4 czerwca masowego poparcia społeczeństwa dla ówczesnej opozycji.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach