SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

2 czerwca 1979 r. rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Czy Twoim zdaniem, wizyta Ojca Świętego przyczyniła się do powstania w następnym roku „Solidarności”?

81%
Tak – nie dający się ukryć gremialny udział Polaków w uroczystościach religijnych dał poczucie jedności i siły, bez których niemożliwe byłoby masowe poparcie dla strajków sierpniowych 1980 r. i powstającej w ich wyniku „Solidarności”.
19%
Nie – strajki sierpniowe 1980 r. miały głównie podłoże ekonomiczne, a nie polityczne.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach