SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

23 kwietnia 1935 r. prezydent Ignacy Mościcki podpisał tekst nowej konstytucji, znanej jako „kwietniowa”. Jak oceniasz ustrój państwowy wprowadzony tym dokumentem?

17%
Zdecydowanie negatywnie – konstytucja kwietniowa i towarzysząca jej ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu znosiła demokrację parlamentarną.
12%
Negatywnie – ustabilizowanie sytuacji w parlamencie, tak aby możliwe było tworzenie stabilnych rządów można było osiągnąć w mniej drastyczny sposób.
19%
Umiarkowanie pozytywnie – choć konstytucja zniosła system partyjny, to jednak stworzony wówczas system najwyższych władz państwa pozwolił zachować legalne władze w okresie II wojny światowej i w okresie powojennym na emigracji.
52%
Pozytywnie – konstytucja kwietniowa była koniecznością wobec niestabilności ustroju parlamentarnego, czego dowodem są liczne zmiany rządów w latach 1922-1926, a potem niemożność stworzenia trwałej większości w II kadencji Sejmu (1928-1930).

Wyniki głosowania w poprzednich sondach