SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Wojna trzynastoletnia: W kwietniu 1454 r. Królestwo Polskie wypowiedziało wojnę Zakonowi Krzyżackiemu, która trwać miała z przerwami do roku 1466. Jak oceniasz rezultaty wojny zapisane w II pokoju toruńskim.

40%
Pozytywnie – wojna złamała ostatecznie zakon krzyżacki, a pokój toruński przyniósł nie tylko zdobycze terytorialne, ale i zapoczątkował proces uzależnienia zakonu od Polski.
40%
Niezbyt pozytywnie – wojna ujawniła słabość finansową Polski. 13-letnie zmagania udało się wygrać jedynie dzięki pomocy finansowej Gdańska i podatkom ściąganym od poddanych, za co trzeba było zapłacić przywilejami, które osłabiły pozycję króla w państwie.
20%
Negatywnie – Polska wprawdzie odzyskała Pomorze Gdańskie, ale nie potrafiła doprowadzić do ostatecznej likwidacji zakonu krzyżackiego.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach