SONDA 

DRUKUJ WYNIKI

Czy podjęcie przez Solidarność rozmów przy Okrągłym Stole z władzą komunistyczną wiosną 1989 r. było słuszne?

52%
Tak – podjęcie rozmów z władzą było ważnym krokiem na drodze do upadku komunizmu.
22%
Nie – komunizm słabł, trzeba było poczekać na jego upadek, na rozmowach wygrała tylko władza.
26%
Należało podjąć rozmowy ze słabnącą władzą, ale trzymanie się ich wyników po klęsce władzy w wyborach 4 czerwca 1989 r. było błędem.

Wyniki głosowania w poprzednich sondach